ಚರ್ಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಮುಖ ತೊಳೆಯಬೇಕು?

First Published Nov 26, 2020, 5:06 PM IST

ಮುಖವನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮುಖವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ? ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಚರ್ಮವು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. 

<p>ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು &nbsp;ಇಲ್ಲದೇನೆ ಚರ್ಮವು ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ...&nbsp;</p>

ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು  ಇಲ್ಲದೇನೆ ಚರ್ಮವು ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ... 

<p><strong>ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ:</strong><br />
ನೀವು ಫೋಮ್ ಆಧಾರಿತ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚರ್ಮದಿಂದ &nbsp;ಹೊರತೆಗೆಯದೆ ಆಳವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಫೋಮ್ ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಮೊಡವೆ ಪೀಡಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.</p>

ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ:
ನೀವು ಫೋಮ್ ಆಧಾರಿತ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚರ್ಮದಿಂದ  ಹೊರತೆಗೆಯದೆ ಆಳವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಫೋಮ್ ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಮೊಡವೆ ಪೀಡಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

<p>ಮೇದೋಗ್ರಂಥಿಗಳ ಸ್ರಾವ ಮತ್ತು ಕಠೋರತೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಆಧಾರಿತ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ನಂತರ ಟೋನರನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತ. &nbsp;</p>

ಮೇದೋಗ್ರಂಥಿಗಳ ಸ್ರಾವ ಮತ್ತು ಕಠೋರತೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಆಧಾರಿತ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ನಂತರ ಟೋನರನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತ.  

<p><strong>ಶುಷ್ಕ ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ:&nbsp;</strong><br />
ಶುಷ್ಕ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದು ಮೃದುತ್ವ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಮುಕ್ತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರಾಷನ್ ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಪ್ಯಾರಾಬೆನ್ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.&nbsp;</p>

ಶುಷ್ಕ ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ: 
ಶುಷ್ಕ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದು ಮೃದುತ್ವ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಮುಕ್ತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರಾಷನ್ ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಪ್ಯಾರಾಬೆನ್ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 

<p>ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದಾಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಬಹುದು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮುಕ್ತ ವೈಫ್ ಮೂಲಕ ಒರೆಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಜೆಲ್ ಅಥವಾ ಮುಲಾಮು ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಟವೆಲ್ನಿಂದ ಒಣಗಿಸಿ.</p>

ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದಾಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಬಹುದು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮುಕ್ತ ವೈಫ್ ಮೂಲಕ ಒರೆಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಜೆಲ್ ಅಥವಾ ಮುಲಾಮು ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಟವೆಲ್ನಿಂದ ಒಣಗಿಸಿ.

<p><strong>ಒರಟು ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ:&nbsp;</strong><br />
ಚರ್ಮದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಷ್ಟು ಬಲವಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸಂಯೋಜನೆಯ ಚರ್ಮವು ಸಮತೋಲಿತ ಉತ್ಪನ್ನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಚರ್ಮದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಒಣಗಿದ್ದರೆ, ಟಿ-ವಲಯ ಮತ್ತು ಗಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಸೌಮ್ಯವಾದ, ಜೆಲ್ ಆಧಾರಿತ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಬಳಸಿ ಮುಖವನ್ನು ಡ್ರೈ ಆಗದಂತೆ &nbsp;ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

ಒರಟು ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ: 
ಚರ್ಮದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಷ್ಟು ಬಲವಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸಂಯೋಜನೆಯ ಚರ್ಮವು ಸಮತೋಲಿತ ಉತ್ಪನ್ನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಚರ್ಮದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಒಣಗಿದ್ದರೆ, ಟಿ-ವಲಯ ಮತ್ತು ಗಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಸೌಮ್ಯವಾದ, ಜೆಲ್ ಆಧಾರಿತ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಬಳಸಿ ಮುಖವನ್ನು ಡ್ರೈ ಆಗದಂತೆ  ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. 
 

 

<p>ಈ ಚರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಮೈಕೆಲ್ಲರ್ ವಾಟರ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ತೊಳೆದ &nbsp;ನಂತರ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಬಳಸಿ. ಇದು ಸಂಯೋಜನೆಯ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೈಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

ಈ ಚರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಮೈಕೆಲ್ಲರ್ ವಾಟರ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ತೊಳೆದ  ನಂತರ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಬಳಸಿ. ಇದು ಸಂಯೋಜನೆಯ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೈಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 

<p>ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ನಂತರ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮುಕ್ತ ಟೋನರ್ ಬಳಸಿ. &nbsp;ಅದು ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಉಳಿದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ರಬ್ ಅನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು ಒರಟು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಪ್ಯಾಟ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಟೋನರಿನೊಂದಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ನಂತರ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮುಕ್ತ ಟೋನರ್ ಬಳಸಿ.  ಅದು ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಉಳಿದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ರಬ್ ಅನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು ಒರಟು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಪ್ಯಾಟ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಟೋನರಿನೊಂದಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ. 

Today's Poll

ಎಷ್ಟು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಆಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೀರಿ?