ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಬೇಕಾ? ಹೀಗ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಯೊಮ್ಮೆ

First Published Apr 15, 2021, 6:58 PM IST

ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಮಹಿಳೆಯರ ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಆದರೆ ದಿನದ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ,  ಮುಖದ ಹೊಳಪನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ರಾತ್ರಿಯ ಬ್ಯೂಟಿ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.