Asianet Suvarna News Asianet Suvarna News

ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ! 16ನೇ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನಿವರ್ಸರಿಗೆ ವಿನಯ್ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಕ್