ನಟಿ ಕಾರುಣ್ಯ ರಾಮ್ ಹೊಸ ಮನೆ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ!

First Published May 15, 2021, 11:09 AM IST

ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನಟಿ ಕಾರುಣ್ಯ ರಾಮ್ ಬಹು ದಿನಗಳ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಕಾರಣ ಸರಳವಾಗಿ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.