ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ

First Published 24, Jan 2020, 1:25 PM

ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಬಿ ಶ್ರೀ ರಾಮುಲು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರಾತ್ರಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ಗುರುಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು

ಸಚಿವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಸಚಿವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ವಾಸ್ತವ್ಯ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ವಾಸ್ತವ್ಯ

ಭೋವಿ ಗುರುಪೀಠದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಶಿವಪೂಜೆ

ಭೋವಿ ಗುರುಪೀಠದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಶಿವಪೂಜೆ

ಶಿವನ ಪರಮಭಕ್ತರಾಗಿರುವ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ರಾಮುಲು

ಶಿವನ ಪರಮಭಕ್ತರಾಗಿರುವ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ರಾಮುಲು

ನಿತ್ಯ ಶಿವ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸುವ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ರಾಮುಲು

ನಿತ್ಯ ಶಿವ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸುವ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ರಾಮುಲು

loader