ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ; ಮೃಗಾಲಯದ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ!

First Published Jan 10, 2021, 7:44 PM IST

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಒಂದೊಂದೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾಗೆಗಳ ಸಾವಿನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಆತಂಕ ಇದೀಗ ಬಹುತೇಕ ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೃಗಾಲಯದ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

<p style="text-align: justify;">ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದೀಗ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕ ತಂದಿದೆ. ಒಂದೊಂದೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.</p>

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದೀಗ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕ ತಂದಿದೆ. ಒಂದೊಂದೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

<p>ಇದೀಗ ಕಾನ್ಪುರ ಮೃಗಾಯಲದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಾನ್ಪುರ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.</p>

ಇದೀಗ ಕಾನ್ಪುರ ಮೃಗಾಯಲದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಾನ್ಪುರ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.

<p>ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ದೃಢಪಟ್ಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾನ್ಪುರ ಮೃಗಲಾಯ 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಠಿಕಾಣಿ ಹೂಡಿದ್ದು ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>

ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ದೃಢಪಟ್ಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾನ್ಪುರ ಮೃಗಲಾಯ 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಠಿಕಾಣಿ ಹೂಡಿದ್ದು ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

<p>ವೈದ್ಯರು, ಆಧಿಕಾರಗಳ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕಾನ್ಪುರ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೃಗಾಲಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p>

ವೈದ್ಯರು, ಆಧಿಕಾರಗಳ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕಾನ್ಪುರ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೃಗಾಲಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

<p>ಬಾತು ಕೋಳಿ, ಗಿಳಿ &nbsp;ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಪ್ರಭೇದದ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಮೃಗಾಲಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ</p>

ಬಾತು ಕೋಳಿ, ಗಿಳಿ  ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಪ್ರಭೇದದ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಮೃಗಾಲಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ

<p>ಮೊದಲು ಕಾಡು ಕೋಳಿ ಬಳಿಕ ಬಾತುಕೋಳಿ ಹಾಗೂ ಗಿಳಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೃಗಾಲಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕರಳು ಕಿತ್ತು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೃಗಲಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕೊಲ್ಲುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕುರಿತು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>

ಮೊದಲು ಕಾಡು ಕೋಳಿ ಬಳಿಕ ಬಾತುಕೋಳಿ ಹಾಗೂ ಗಿಳಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೃಗಾಲಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕರಳು ಕಿತ್ತು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೃಗಲಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕೊಲ್ಲುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕುರಿತು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

<p>ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಖಚಿತಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ಮೃಗಾಲಯದ ಪ್ರೊಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿಲ್ಲ. ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ನಮಗೂ ಅತೀಯಾದ ನೋವಿನ ವಿಚಾರ ಎಂದು ಮೃಗಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>

ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಖಚಿತಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ಮೃಗಾಲಯದ ಪ್ರೊಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿಲ್ಲ. ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ನಮಗೂ ಅತೀಯಾದ ನೋವಿನ ವಿಚಾರ ಎಂದು ಮೃಗಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

<p>ಕಾನ್ಪುರ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಕೋಳಿ ಬದಲು ಇತರ ಆಹಾರ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>

ಕಾನ್ಪುರ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಕೋಳಿ ಬದಲು ಇತರ ಆಹಾರ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

Today's Poll

ಎಷ್ಟು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಆಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೀರಿ?