ಸೋತ ಮನಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್ ಶಾನ ಸಾಂತ್ವಾನ!

First Published 22, Jul 2019, 3:16 PM IST

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಲವರ್ ಬಾಯಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವನೊಳಗೊಬ್ಬ ಸಂತನಿದ್ದಾನೆ. ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯಿದ್ದಾನೆ. ಜೀವನದ ಅನುಭವದ ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತರೇ. ಶಾರುಖ್‌ನ ಈ ಅನುಭವ ಪಾಠಗಳನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದಿ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗದಿದ್ದರೆ ಕೇಳಿ.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

loader