ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗದಂತೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳೇನು..?

Panchanga June 18
Highlights

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗದಂತೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳೇನು..?

‌ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 
                                        
ದಿನಾಂಕ : 18/06/2018                                        
 ವಾರ : ಸೋಮ ವಾರ                                                                                                                                     
ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                                
ಉತ್ತರಾಯಣ : ಆಯನೇ
 ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತೌ
 ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ  ಮಾಸೇ                                                                        
 ಶುಕ್ಲ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                       
ಪಂಚಮ್ಯಾಂ:  ತಿಥೌ   (01-49 pm ರವರೆಗೆ)                                                           
ಇಂದು ವಾಸರೇ: ವಾಸರಸ್ತು                                                                    
ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರೇ   (09-18 am ರವರೆಗೆ)                                
ಹರ್ಷಣ ಯೋಗೇ  (10-43 pm ರವರೆಗೆ)                      
ಬಾಲವ : ಕರಣೇ (08-55 am ರವರೆಗೆ)  ಉಪರಿ ಕೌಲವ (07-44 pm ರವರೆಗೆ)                       
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಮಿಥುನ*‌                                                                   
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಕಟಕ    
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                              
ಸೂರ್ಯೋದಯ - 05-58 am   
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-44 pm
                                        
ದಿನದ ವಿಶೇಷ 
                                     
ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು       
   
ರಾಹುಕಾಲ ‌    ‌   
07-32 am ಇಂದ 09-08 am                                                                                   
ಗುಳಿಕಕಾಲ
01-57 pm ಇಂದ 03-34 pm
ಯಮಗಂಡಕಾಲ
10-44 am ಇಂದ 12-21 pm
                                                                                                       
ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                         
am  ರಿಂದ am  ರವರೆಗೆ
                                                                                                                                                              

loader