ಈ ದಿನ ಯಾವ ಕಾಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ..?

Daily Panchanga June 23
Highlights

ಈ ದಿನ ಯಾವ ಕಾಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ..?

                                                                                               ‌    ‌ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 
                                              
ದಿನಾಂಕ : 23/06/2018                                         
ವಾರ : ಶನಿ ವಾರ                                                                                                                                     
ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                                
ಉತ್ತರಾಯಣ : ಆಯನೇ
ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತೌ
ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ  ಮಾಸೇ                                                                         
ಶುಕ್ಲ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                       
ಏಕಾದಶಿ:  ತಿಥೌ   (05-30 am ರವರೆಗೆ)                                             
ಸ್ಥಿರ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                    
ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ   (05-27 am ರವರೆಗೆ)                                                           
ಶಿವ ಯೋಗೇ  (12-30 am ರವರೆಗೆ)                                                       
ವಣಿಜ : ಕರಣೇ (03-32 pm ರವರೆಗೆ)                       
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಮಿಥುನ*‌                                                                   
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ತುಲಾ    
‌                         ‌                                                                    
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                              
ಸೂರ್ಯೋದಯ - 05-59 am   
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-45 pm
                                         
ದಿನದ ವಿಶೇಷ - ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ
                                            
ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
ರಾಹುಕಾಲ ‌    ‌            ‌                       
09-09 am ಇಂದ 10-45 am                                                                                  
ಗುಳಿಕಕಾಲ
05-56 am ಇಂದ 07-33 am
ಯಮಗಂಡಕಾಲ
01-58 pm ಇಂದ 03-35 pm
                                                                                                             

ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                           
06-07 pm  ರಿಂದ 07-47 pm  ರವರೆಗೆ

loader