ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ವಸಂತ, ಮಾಸ: ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಕ್ಷತ್ರ: ರೋಹಿಣಿ
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 5.52 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:  6.43
ರಾಹುಕಾಲ:  07.30  09.00, ಯಮಗಂಡಕಾಲ:  10.30 12.00, ಗುಳಿಕಕಾಲ:  01.30 03.00