ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ವಸಂತ, ಮಾಸ: ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಶ್ರಾವಣ
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 5.52 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 6.40
ರಾಹುಕಾಲ: 09.00 10.30, ಯಮಗಂಡಕಾಲ: 01.30  03.00, ಗುಳಿಕಕಾಲ: 06.00  07.30