ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಳಂಬಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋಉತು : ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ : ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ : ಅಷ್ಟಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಮೃಗಶಿರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : 6.28
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : 6.29
ರಾಹುಕಾಲ : 2 : 3.30
ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ : 6.30: 8
ಗುಳಿಕಕಾಲ : 9.30:11