Asianet Suvarna News Asianet Suvarna News

ಪಂಚಾಂಗ| ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಶೇಷವೇನು? ಪುರಾಣಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?

Jul 27, 2021, 8:52 AM IST

27 ಜುಲೈ 2021, ಮಂಗಳವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ| ಈ ಕುಜನ ವಾರದ ದಿವಸ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಂಗಾರ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಮಂಗಳವಾರ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಬರುವ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ