Asianet Suvarna News Asianet Suvarna News

ಪಂಚಾಂಗ: ಇಂದು ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ, ಭಾನುವಾರ, ಸೂರ್ಯದೇವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅನುಕೂಲ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ವರ್ಷ ಋತು, ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿ, ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ, ಇಂದು ಭಾನುವಾರ. 

Sep 26, 2021, 8:35 AM IST

ಓದುಗರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಬೆಳಗು. ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಫಲಗಳು ಹೀಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಪ್ಲವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ವರ್ಷ ಋತು, ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿ, ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ, ಇಂದು ಭಾನುವಾರ. ಪಿತೃಪಕ್ಷವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪಿತೃಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನು ಭಾನುವಾರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ.