Asianet Suvarna News Asianet Suvarna News

ಪಂಚಾಂಗ: ಇಂದು ಶನೈಶ್ಚರನಿಗೆ ತಿಲ ತೈಲದಿಂದ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಪಾಪಗಳು ನಶಿಸುವುದು

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿನಾಯಣ, ಆಶ್ವೀಜ ಮಾಸ, ಶರದೃತು, ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತೃತೀಯ ತಿಥಿ, ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ, ಇಂದು ಶನಿವಾರ. ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಗ್ನಿ ಸಂಬಂಧಿ ನಕ್ಷತ್ರ. ಇಂದು ವಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಾರ. 

ಓದುಗರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ, ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಫಲಗಳು ಹೀಗಿವೆ. ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿನಾಯಣ, ಆಶ್ವೀಜ ಮಾಸ, ಶರದೃತು, ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತೃತೀಯ ತಿಥಿ, ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ, ಇಂದು ಶನಿವಾರ. ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಗ್ನಿ ಸಂಬಂಧಿ ನಕ್ಷತ್ರ. ಇಂದು ವಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಾರ. ಶನೈಶ್ಚರನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಲ ತೈಲವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದು. 

Video Top Stories