Asianet Suvarna News Asianet Suvarna News

Panchanga: ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಈ ದಿವ್ಯವಾದ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿ

ಶ್ರೀ ಶುಭಕೃತ್ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ವಸಂತ ಋತು, ಚೈತ್ರ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಸಪ್ತಮಿ ತಿಥಿ, ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರ, ಇಂದು ಶನಿವಾರ. ಇಂದು ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನ ವಾರವಾಗಿರುವುದಿಂದ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಒಳಿತಾಗುವುದು. 

ಓದುಗರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಬೆಳಗು. ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಫಲಗಳು ಹೀಗಿವೆ. ಶ್ರೀ ಶುಭಕೃತ್ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ವಸಂತ ಋತು, ಚೈತ್ರ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಸಪ್ತಮಿ ತಿಥಿ, ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರ, ಇಂದು ಶನಿವಾರ. ಇಂದು ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನ ವಾರವಾಗಿರುವುದಿಂದ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಒಳಿತಾಗುವುದು. ಆತನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ. 

 

Video Top Stories