Asianet Suvarna News Asianet Suvarna News

ಇದು ಅಂತಿಂಥ ವಜ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಪರೂಪದ ನೀಲಿ ವಜ್ರ!

ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವಜ್ರಗಳಂತಲ್ಲ. ಅಪರೂಪದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ವಜ್ರ. ಇದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಶಿವನ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಜ್ರ ಶಿವನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ವಜ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಶಿವನ ನೀಲಿ ವಜ್ರ ರಹಸ್ಯ! 

ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವಜ್ರಗಳಂತಲ್ಲ. ಅಪರೂಪದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ವಜ್ರ. ಇದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಶಿವನ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಜ್ರ ಶಿವನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ವಜ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಶಿವನ ನೀಲಿ ವಜ್ರ ರಹಸ್ಯ! 

ಈ ಪಂಚಗ್ರಹ ಯೋಗ ನಿಮಗಿದ್ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕಳಿ...

Video Top Stories