ಆಪರೇಶನ್ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಪುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಏನಿದ್ದರೂ ಆಪರೇಶನ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ. ಯಾವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು?

"