ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಸಿಎಂ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ..?

ಸ್ಯಾಂಡಲ್’ವುಡ್ ತಾರೆ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ಕೇಳಿ..

Comments 0
Add Comment