ಮೆಗಾಫೈಟ್: ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೆ?

ಕೊಪ್ಪಳವನ್ನು ಧೂಳು ಮುಕ್ತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರು ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ನೀಡೋರಾರು? ಉಚಿತ ವೈಫೈ ಒದಗಿಸೋರಾರು?! ಜನರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಜನನಾಯಕರ ಫೈಟ್- ನೋಡಿ  ಮೆಗಾಫೈಟ್

Comments 0
Add Comment