ಬಾರ್ಬಿ ಡಾಲ್ ನಿವೇದಿತಾ ಸಿಎಂ ಆದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮಾಡೋ ಕೆಲ್ಸ ಇದಂತೆ!

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಸಿಎಂ ಆದ್ರೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲ್ಸಗಳೇನಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವೇ? ಸಿಎಂ ಆದ್ರೆ ಏನ್  ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ಬಾರ್ಬಿ ಡಾಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

Comments 0
Add Comment