ಎಚ್ ಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ವಿಧಾನ ಸೌಧ?

ಎಚ್ ಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಸ ಸೌಧ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ವಿಧಾನ ಸೌಧದ ಸುತ್ತಲೂ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

Comments 0
Add Comment