ತಾಯಿ - ಮಗು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿರಲು ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳಿವು

First Published Feb 12, 2021, 3:45 PM IST

ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯು ಒಂದು ಜಾಗರೂಕತೆಯ ಹಂತವಾಗಿದ್ದು, ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿರಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ  ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯವು ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸರಿಯಾದ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯಬೇಕು.