ಸಣ್ಣ ರೂಮನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಹೀಗೆ ರೀ- ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ..

First Published Apr 24, 2021, 4:29 PM IST

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಕೋಣೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲಂಕರಿಸಲು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ರಿಸೆಸ್ಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಗಾಜಿನ ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ತಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ,  ಕೋಣೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಸೈನರ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕೋಣೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು: