ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆ , ಲೈಂಗಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಳಕ್ಕೂ ಸಿಂಧೂರ ಸಹಕಾರಿ

First Published Feb 17, 2021, 4:52 PM IST

ಸಿಂಧೂರ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ, ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಸಂಕೇತ. ಮಹಿಳೆಯ ಕೂದಲನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಬೈತಲೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಸಿಂಧೂರ ಧರಿಸಿದರೆ, ಅವಳು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಂಧೂರ ಗುರುತಿಸುವುದು ಮಹಿಳೆಯ ಗಂಡನ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಸಿಂಧೂರ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೂ ಇದೆ.