ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿನ್ನು ಬರ್ತ್‌ಡೇ, ಆನಿವರ್ಸರಿ, ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು

First Published Mar 20, 2021, 12:17 PM IST

ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿನ್ನು ಬರ್ತ್‌ಡೇ, ಆನಿವರ್ಸರಿ, ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು..! ಮೊದಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ