ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಿಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಆಹಾರಗಳು..!

First Published 13, Aug 2020, 11:24 AM

ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಡಯಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹಿಂಸೆಯ ಕೆಲಸ. ಅದರಲ್ಲೂ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಆ ಹಿಂಸೆ. ದೇಹದ ತೂಕ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಏರಿಳಿತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಡಯಟ್ ಮೂಲಕ ಬಿಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಮ್ಮ ನಿಸರ್ಗವೇ ನಮ್ಮ ಬಿಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಷ್ಟೆ.

<p>ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಡಯಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹಿಂಸೆಯ ಕೆಲಸ. ಅದರಲ್ಲೂ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಆ ಹಿಂಸೆ. ದೇಹದ ತೂಕ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಏರಿಳಿತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಡಯಟ್ ಮೂಲಕ ಬಿಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>

ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಡಯಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹಿಂಸೆಯ ಕೆಲಸ. ಅದರಲ್ಲೂ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಆ ಹಿಂಸೆ. ದೇಹದ ತೂಕ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಏರಿಳಿತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಡಯಟ್ ಮೂಲಕ ಬಿಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

<p>ನಮ್ಮ ನಿಸರ್ಗವೇ ನಮ್ಮ ಬಿಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಷ್ಟೆ.</p>

ನಮ್ಮ ನಿಸರ್ಗವೇ ನಮ್ಮ ಬಿಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಷ್ಟೆ.

<p><strong>ಸಿಹಿಗುಂಬಳ ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೀಜ:&nbsp;</strong>ಇರಾನ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಗುಂಬಳಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಬೀಜವನ್ನು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್‌ಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.</p>

ಸಿಹಿಗುಂಬಳ ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೀಜ: ಇರಾನ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಗುಂಬಳಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಬೀಜವನ್ನು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್‌ಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

<p>ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸೈಡೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫೈಬರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಿಹಿಗುಂಬಳಕಾಯಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸೈಡೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫೈಬರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಿಹಿಗುಂಬಳಕಾಯಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. 

<p>ಸಿಹಿಗುಂಬಳಕಾಯಿಯ ಬೀಜದ ಹುಡಿ ಮನುಷ್ಯರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮತೋಲನ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ</p>

ಸಿಹಿಗುಂಬಳಕಾಯಿಯ ಬೀಜದ ಹುಡಿ ಮನುಷ್ಯರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮತೋಲನ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ

<p><strong>ಸೀಫುಡ್-ಮೀನು, ಏಡಿ, ಸಿಗಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ:&nbsp;</strong>ಸೀಫುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೀನು, ಚಿಪ್ಪು ಮೀನುಗಳು, ಏಡಿ, ಸಿಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಫಾಟ್, ಮಿನರಲ್ಸ್, ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳಿರುತ್ತದೆ</p>

ಸೀಫುಡ್-ಮೀನು, ಏಡಿ, ಸಿಗಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ: ಸೀಫುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೀನು, ಚಿಪ್ಪು ಮೀನುಗಳು, ಏಡಿ, ಸಿಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಫಾಟ್, ಮಿನರಲ್ಸ್, ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳಿರುತ್ತದೆ

<p>ಸೀಫುಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಲ್ಮನ್ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ಡೈನ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>

ಸೀಫುಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಲ್ಮನ್ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ಡೈನ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

<p>ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ನೆರವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಹೆಚ್ಚುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.</p>

ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ನೆರವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಹೆಚ್ಚುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

<p>ಹಾಗೆಯೇ ಮೀನಿನ ಖಾದ್ಯಗಳು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆದು, ವೆಯಿಟ್ ಲಾಸ್‌ಗೂ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.</p>

ಹಾಗೆಯೇ ಮೀನಿನ ಖಾದ್ಯಗಳು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆದು, ವೆಯಿಟ್ ಲಾಸ್‌ಗೂ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

<p>ಸಿಗಡಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ</p>

ಸಿಗಡಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ

<p><strong>ಒಣ ಬೀಜಗಳೂ ಹಾಗೂ ಒಣ ಬೀಜಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಟರ್:&nbsp;</strong>ಬಾದಾಮಿ, ಬಟಾಣಿ, ಶೇಂಗಾ ಅಥವಾ ನೆಲಗಡಲೆ ಬಿಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಒಣ ಬೀಜಗಳ ಬಟರ್‌ನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಟೈಪ್‌2 ಡಯಬಿಟೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>

ಒಣ ಬೀಜಗಳೂ ಹಾಗೂ ಒಣ ಬೀಜಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಟರ್: ಬಾದಾಮಿ, ಬಟಾಣಿ, ಶೇಂಗಾ ಅಥವಾ ನೆಲಗಡಲೆ ಬಿಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಒಣ ಬೀಜಗಳ ಬಟರ್‌ನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಟೈಪ್‌2 ಡಯಬಿಟೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

<p><strong>ಬ್ರೊಕಾಲಿ:&nbsp;</strong>ಬ್ರೊಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫೊರಫೇನ್ ಎಂಬ ಅಂಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ರಕಾಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಜಗಿದಾಗ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಪಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ-ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಅಂಶವೂ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>

ಬ್ರೊಕಾಲಿ: ಬ್ರೊಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫೊರಫೇನ್ ಎಂಬ ಅಂಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ರಕಾಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಜಗಿದಾಗ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಪಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ-ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಅಂಶವೂ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

<p><strong>ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ:</strong>&nbsp;ಓಕ್ರಾ ಅಥವಾ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆವೋನಾಯ್ಡ್ ಎಂಬ ಅಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಟರ್ಕಿಯಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಓಕ್ರಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.</p>

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ: ಓಕ್ರಾ ಅಥವಾ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆವೋನಾಯ್ಡ್ ಎಂಬ ಅಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಟರ್ಕಿಯಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಓಕ್ರಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

<p><strong>ಲೆಂಟಿಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳು:&nbsp;</strong>ಬೀನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಧವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬಿಪಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡಯಬಿಟೀಸ್ ಹೆಚ್ಚುವುದನ್ನು ಇದು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಬೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುಉದ.</p>

ಲೆಂಟಿಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳು: ಬೀನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಧವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬಿಪಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡಯಬಿಟೀಸ್ ಹೆಚ್ಚುವುದನ್ನು ಇದು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಬೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುಉದ.

<p><strong>ಮೊಟ್ಟೆ:&nbsp;</strong>ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಫ್ಯಾಟ್, ವಿಟಮಿನಗ, ಮಿನರಲ್ಸ್‌ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಸಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿನ ದಿನ 1 ಅಥವಾ 2 ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.</p>

ಮೊಟ್ಟೆ: ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಫ್ಯಾಟ್, ವಿಟಮಿನಗ, ಮಿನರಲ್ಸ್‌ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಸಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿನ ದಿನ 1 ಅಥವಾ 2 ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

<p><strong>ಓಟ್ಸ್:&nbsp;</strong>ಓಟ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯುಬಲ್‌ಫೈಬರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಪಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ಇದು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

ಓಟ್ಸ್: ಓಟ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯುಬಲ್‌ಫೈಬರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಪಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ಇದು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. 

<p><strong>ಚಿಯಾ ಬೀಜ:&nbsp;</strong>ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬಿಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಟೈಪ್‌2 ಡಯಬಿಟೀಸ್ ಶಮನ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>

ಚಿಯಾ ಬೀಜ: ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬಿಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಟೈಪ್‌2 ಡಯಬಿಟೀಸ್ ಶಮನ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

<p><strong>ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬೀಜಗಳು:&nbsp;</strong>ಇದರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಫ್ಯಾಟ್ ಹಾಘೂ ಫೈಬರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 30 ಗ್ರಾಂ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ.</p>

ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬೀಜಗಳು: ಇದರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಫ್ಯಾಟ್ ಹಾಘೂ ಫೈಬರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 30 ಗ್ರಾಂ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ.

loader