ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸ್ಟಾರ್, ಬಣ್ಣದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್..! ಏನಿವುಗಳ ಅರ್ಥ..?

First Published Dec 23, 2020, 10:21 AM IST

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂಭ್ರಾಮಾಚರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ತಯಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಅನುಸರಿಸುವ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಅರ್ಥವನೇನೆಂದು ನೋಡೋಣ.

<p><strong>ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸ್ಟಾರ್: </strong>ಹಸಿರಾದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ ತುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಕ್ಷತ್ರವೊಂದನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು ಗೊತ್ತಾ..?</p>

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸ್ಟಾರ್: ಹಸಿರಾದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ ತುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಕ್ಷತ್ರವೊಂದನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು ಗೊತ್ತಾ..?

<p>ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ತಯಾರಿಸಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>

ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ತಯಾರಿಸಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

<p><strong>ಗಿಫ್ಟ್: </strong>ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವ ಹಬ್ಬ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. ಆ ದಿನ ಬೇಬಿ ಜೀಸಸ್‌ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಂದದ ಉಡುಗೊರೆ, ಚಿನ್ನ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯವನ್ನೂ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.</p>

ಗಿಫ್ಟ್: ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವ ಹಬ್ಬ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. ಆ ದಿನ ಬೇಬಿ ಜೀಸಸ್‌ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಂದದ ಉಡುಗೊರೆ, ಚಿನ್ನ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯವನ್ನೂ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

<p>ಇದರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>

ಇದರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

<p><strong>ಲೈಟ್ &amp; ಕ್ಯಾಂಡಲ್:</strong> ಲೈಟ್, ಕ್ಯಾಂಡಲ್‌ಗಳು ಜೀಸಸ್ ಜಗತ್ತಿನ ಬೆಳಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇತತರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಬೇಕೆಂಬ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ.</p>

ಲೈಟ್ & ಕ್ಯಾಂಡಲ್: ಲೈಟ್, ಕ್ಯಾಂಡಲ್‌ಗಳು ಜೀಸಸ್ ಜಗತ್ತಿನ ಬೆಳಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇತತರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಬೇಕೆಂಬ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ.

<p><strong>ಲೈಟ್ &amp; ಕ್ಯಾಂಡಲ್:</strong> ಲೈಟ್, ಕ್ಯಾಂಡಲ್‌ಗಳು ಜೀಸಸ್ ಜಗತ್ತಿನ ಬೆಳಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇತತರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಬೇಕೆಂಬ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ.</p>

ಲೈಟ್ & ಕ್ಯಾಂಡಲ್: ಲೈಟ್, ಕ್ಯಾಂಡಲ್‌ಗಳು ಜೀಸಸ್ ಜಗತ್ತಿನ ಬೆಳಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇತತರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಬೇಕೆಂಬ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ.

<p><strong>ರೀತ್: </strong>ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತೂಗಿ ಹಾಕುವ ರೀತ್ ಅನಂತತೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>

ರೀತ್: ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತೂಗಿ ಹಾಕುವ ರೀತ್ ಅನಂತತೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.

<p><strong>ಹೋಲಿ ಬೆರ್ರಿ:</strong> ಇದು ಜೀಸಸ್ ಜನರಿಗಾಗಿ ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತದ ಪ್ರತೀಕ</p>

ಹೋಲಿ ಬೆರ್ರಿ: ಇದು ಜೀಸಸ್ ಜನರಿಗಾಗಿ ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತದ ಪ್ರತೀಕ

<p><strong>ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ಸ್: </strong>ಇದು ಇತತರಿಗೆ ನಾವು ನೆರವಾಗಬೇಕಿರುವುದರ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.</p>

ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ಸ್: ಇದು ಇತತರಿಗೆ ನಾವು ನೆರವಾಗಬೇಕಿರುವುದರ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

<p><strong>ಸ್ಟೋಕಿಂಗ್ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ: </strong>ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವೃದ್ಧನೊಬ್ಬ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ನೆರೆಯ ಮನೆಗೆ ಮೂರು ಚಿನ್ನದ ಬಾಲ್ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಇಟ್ಟಿದ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>

ಸ್ಟೋಕಿಂಗ್ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ: ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವೃದ್ಧನೊಬ್ಬ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ನೆರೆಯ ಮನೆಗೆ ಮೂರು ಚಿನ್ನದ ಬಾಲ್ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಇಟ್ಟಿದ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

Today's Poll

ಎಷ್ಟು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಆಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೀರಿ?