ವಾರ್ಡ್ ರೋಬ್ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ

First Published Nov 23, 2020, 6:30 PM IST

ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳ ಕುರಿತು ನೆನಪಿಸುವಾಗ ಬರುವ ಮರೆಯಲಾಗದ ಶಾಲಾ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಮೆ ಸುಣ್ಣ ಅಥವಾ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್. ಆ ಪ್ಯಾಕ್ ಚಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು ಒಂದು ಖುಷಿ ನೀಡುತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಸೀಮೆಸುಣ್ಣವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? 
 

<p>ಹೌದು ಗ್ರೀಸ್ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಸೀಮೆಸುಣ್ಣವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ನಂಬಲಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ! ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ...&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

ಹೌದು ಗ್ರೀಸ್ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಸೀಮೆಸುಣ್ಣವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ನಂಬಲಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ! ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ... 
 

<p><strong>ಗ್ರೀಸ್ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ</strong><br />
ನೀವು ಸಾಸ್ ಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಧರಿಸಿದಾಗ ಸಾಸ್ ಬೀಳಬಹುದೆಂದು ಭಯಪಡುತ್ತೀರಾ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಸರಿಪಡಿಸಲು ನೀವು ಚಾಕನ್ನು ಕಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಗೆ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯುವುದು. ಚಾಕ್ ಗ್ರೀಸ್ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಶುಭ್ರವಾಗುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

ಗ್ರೀಸ್ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ
ನೀವು ಸಾಸ್ ಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಧರಿಸಿದಾಗ ಸಾಸ್ ಬೀಳಬಹುದೆಂದು ಭಯಪಡುತ್ತೀರಾ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಸರಿಪಡಿಸಲು ನೀವು ಚಾಕನ್ನು ಕಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಗೆ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯುವುದು. ಚಾಕ್ ಗ್ರೀಸ್ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಶುಭ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. 

<p><strong>ವಾರ್ಡ್ ರೋಬ್ ನ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ&nbsp;</strong><br />
ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಮರ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು, ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. &nbsp;ಹಾನಿಕಾರಕ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ಬಳಸುವ ಬದಲು, ನೀವು ಸೀಮೆಸುಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಂಧ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸೀಮೆಸುಣ್ಣವು ಕೆಟ್ಟತನ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಗಳೆರಡನ್ನೂ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</p>

ವಾರ್ಡ್ ರೋಬ್ ನ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ 
ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಮರ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು, ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  ಹಾನಿಕಾರಕ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ಬಳಸುವ ಬದಲು, ನೀವು ಸೀಮೆಸುಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಂಧ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸೀಮೆಸುಣ್ಣವು ಕೆಟ್ಟತನ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಗಳೆರಡನ್ನೂ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

<p><strong>ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಳಿಯಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ</strong><br />
ಶರ್ಟಿನ &nbsp;ಕೊರಳಪಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಫಗಳು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ತೊಳೆಯಲು ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೀಮೆಸುಣ್ಣವನ್ನು ಉಜ್ಜುವುದು ಬಟ್ಟೆಯ ಬಿಳುಪನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಉಪಾಯ.<br />
&nbsp;</p>

ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಳಿಯಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ
ಶರ್ಟಿನ  ಕೊರಳಪಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಫಗಳು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ತೊಳೆಯಲು ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೀಮೆಸುಣ್ಣವನ್ನು ಉಜ್ಜುವುದು ಬಟ್ಟೆಯ ಬಿಳುಪನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಉಪಾಯ.
 

<p><strong>ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳ ನಿವಾರಣೆ&nbsp;</strong><br />
ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲೆಗಳು ಮೂಡಿದರೆ, &nbsp;ಈ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಆ ಕಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೀಮೆಸುಣ್ಣವನ್ನು ಉಜ್ಜುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸೀಮೆಸುಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾಯಮಾಡಬಹುದು.</p>

ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳ ನಿವಾರಣೆ 
ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲೆಗಳು ಮೂಡಿದರೆ,  ಈ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಆ ಕಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೀಮೆಸುಣ್ಣವನ್ನು ಉಜ್ಜುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸೀಮೆಸುಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾಯಮಾಡಬಹುದು.

<p><strong>ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೊಳಪು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ</strong><br />
ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವು ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಡ್ರಾಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಮೆಸುಣ್ಣವನ್ನು ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕಪ್ಪಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸೀಮೆಸುಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ.</p>

ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೊಳಪು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ
ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವು ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಡ್ರಾಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಮೆಸುಣ್ಣವನ್ನು ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕಪ್ಪಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸೀಮೆಸುಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ.

Today's Poll

ಎಷ್ಟು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಆಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೀರಿ?