ಕಿರುತೆರೆ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಇವರು...!

First Published 5, Apr 2019, 2:56 PM IST

 

ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಧಾರವಾಹಿಯ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಕಾವ್ಯಾ ಗೌಡ.

ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಧಾರವಾಹಿಯ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಕಾವ್ಯಾ ಗೌಡ.

ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಧಾರವಾಹಿಯ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಕಾವ್ಯಾ ಗೌಡ.

ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಟನೆ ಕಡೆ ಒಲವು ಮೂಡಿತ್ತು.

ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಟನೆ ಕಡೆ ಒಲವು ಮೂಡಿತ್ತು.

200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಹಿರಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಹಿರಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಭ ವಿವಾಹ, ಹಾಗೂ ಗಾಂಧಾರಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಭ ವಿವಾಹ, ಹಾಗೂ ಗಾಂಧಾರಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

’ಬಕಾಸುರ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಯಾಗಿ  ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

’ಬಕಾಸುರ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

RV Institute ನಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಎ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

RV Institute ನಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಎ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ನಿರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆ ಎಂಬುದು ಕಾವ್ಯಾ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು.

ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ನಿರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆ ಎಂಬುದು ಕಾವ್ಯಾ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು.

loader