ಎಷ್ಟು ತಿರುಚಿದ್ರೂ ಸತ್ಯ ಬದಲಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸನ್ನಿ

First Published Feb 10, 2021, 1:30 PM IST

ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಂಚನೆ ಕೇಸ್ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ನಟಿ ಈಗೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ..? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ