ಮೂಡ್ ಎಂದ ಮಲೈಕಾ: ರೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ಫನ್

First Published Mar 25, 2021, 2:53 PM IST

ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಫನ್ | ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ತೋಳಲ್ಲಿ ಚೈಂಯಾ ಚೈಂಯಾ ನಟಿ