ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆ, ಹೀಗಿದೆ ಇಂದಿನ ದರ!

First Published Feb 26, 2021, 5:47 PM IST

ಏರಿಳಿತವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿತ| ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ| ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 26ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್