ಇಳಿದ ಚಿನ್ನದ ದರ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂತಸ: ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇಂದಿನ ರೇಟ್!

First Published Feb 24, 2021, 4:49 PM IST

ಏರಿಳಿತವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆ| ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ| ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್