ವಾರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಕುಸಿತ, ಬೆಳ್ಳಿಯೂ ಅಗ್ಗ!

First Published Feb 13, 2021, 12:50 PM IST

ಏರಿಳಿತವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿತ| ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ| ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 13ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್