ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಗ್ಗರಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ದರ, ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಸಂತಸ!

First Published Feb 5, 2021, 11:46 AM IST

ಏರಿಳಿತವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿತ| ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ| ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 05ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್