ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ವಸಂತ, ಮಾಸ: ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ಅಷ್ಟಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಶತಭಿಷ
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 5.52 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 6.41
ರಾಹುಕಾಲ:  07.30  09.00, ಯಮಗಂಡಕಾಲ:  10.30  12.00 , ಗುಳಿಕಕಾಲ: 01.30  03.00