Asianet Suvarna News Asianet Suvarna News

ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಮರಳು ರಾಕ್ಷಸ ಇಡೀ ಊರನ್ನೇ ನುಂಗಿ ಬಿಟ್ಟ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ದೃಶ್ಯ!

ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಮರಳು ರಾಕ್ಷಸ ಇಡೀ ಊರನ್ನೇ ನುಂಗಿ ಬಿಟ್ಟ, ಶಟರ್‌ ಎಳೆಯುವಾಗ ಹೊಡೆಯಿತು ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್. ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಬೋರ್ಡ್‌ ಹೋಗಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ. ಇದು ಬೋರ್ಡ್‌ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನೇ ತೆಗೆದ ದೃಶ್ಯ. ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದವು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ದೃಶ್ಯಗಳು

ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಮರಳು ರಾಕ್ಷಸ ಇಡೀ ಊರನ್ನೇ ನುಂಗಿ ಬಿಟ್ಟ, ಶಟರ್‌ ಎಳೆಯುವಾಗ ಹೊಡೆಯಿತು ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್. ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಬೋರ್ಡ್‌ ಹೋಗಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ. ಇದು ಬೋರ್ಡ್‌ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನೇ ತೆಗೆದ ದೃಶ್ಯ. ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದವು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ದೃಶ್ಯಗಳು

Video Top Stories