ಜೈಲಿಂದ ಬಂದು ಯಮ್ಮೀ ಯಮ್ಮೀ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಗಿಣಿ: ಇಲ್ನೋಡಿ ಫೋಟೋಸ್

First Published Feb 5, 2021, 11:57 AM IST

ರಾಗಿಣಿ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ..? ಯಮ್ಮೀ ಯಮ್ಮೀ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ನೋಡಿ ಫೋಟೋಸ್