'ಮಗಳು ಜಾನಕಿ' ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅವರ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಏನು?

First Published Jun 23, 2020, 10:08 PM IST

ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ 'ಮಗಳು ಜಾನಕಿ' ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು.  ಆದರೆ ನಾಯಕಿ ಗಾನವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್  ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.