ಚಿರು ಪುತ್ರನ ತೊಟ್ಟಿಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಗಿತ್ತು?  ಇಲ್ಲಿವೆ ಪೋಟೋಸ್

First Published 12, Nov 2020, 8:52 PM

ಬೆಂಗಳೂರು (ನ. 12) ಮೇಘನಾರಾಜ್  ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ನೆರವೇರಿದೆ.  ಮಗುವಿನ  ಮಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ  ಮೇಘನಾ ತಾಯಿ-ಮಗನ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

<p>ಜಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಪುತ್ರ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>

ಜಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಪುತ್ರ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

<p>ಮಗುವಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದು ಎಂದು ಅಂದೇ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ &nbsp;ಎಂದು ಮೇಘನಾ ಹೆಸರಿನ ಗುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.</p>

ಮಗುವಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದು ಎಂದು ಅಂದೇ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ  ಎಂದು ಮೇಘನಾ ಹೆಸರಿನ ಗುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.

<p>ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಿಡುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>

ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಿಡುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

<p>ಪತಿಯ ನೆನಪು ಸದಾ ನನ್ನ ಜತೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೇಘನಾ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>

ಪತಿಯ ನೆನಪು ಸದಾ ನನ್ನ ಜತೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೇಘನಾ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

<p>ಚಿರಂಜೀವಿ ಸದಾ ನನ್ನನ್ನು ಸಂತಸದಿಂದ ಇರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.</p>

ಚಿರಂಜೀವಿ ಸದಾ ನನ್ನನ್ನು ಸಂತಸದಿಂದ ಇರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

<p>&nbsp;ಅದೆ ರೀತಿ ಜೀವನ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೇಘನಾ ಹೇಳಿದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>

 ಅದೆ ರೀತಿ ಜೀವನ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೇಘನಾ ಹೇಳಿದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.