ಲೈಂಗಿಕ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ: ಕಾಂತಿಯುತ ಆರೋಗ್ಯಕರ ತ್ವಚೆಯ ರಹಸ್ಯವಿರುವುದು ಇಲ್ಲೇ

First Published Feb 9, 2021, 3:37 PM IST

ಹೊಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಲು  ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಲೈಂಗಿಕ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಹೊಂದುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು! ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿದ್ದರೂ,  ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಲು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಹೊಂದುವುದು  ಚರ್ಮವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಹೊಂದುವುದು  ಚರ್ಮವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ...