ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಫೇಷಿಯಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಾ.? ಡೇಂಜರ್

First Published Feb 2, 2021, 5:56 PM IST

ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವಾಗವಾಗ ಫೇಷಿಯಲ್, ಮಾಸ್ಕ್ ಹೀಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೇನೇ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಫೇಷಿಯಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರು ಏಕೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಫೇಸ್ಮಾಸ್ಕ್ ಗೆ  ಭಿನ್ನ "ವೆರ್ ಟೈಮ್ " ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಖಂಡಿತಾ.