ಹಿಟ್ಟಿಗೂ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪೈರಿ ಡೇಟ್: ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿಡೋದು ಹೇಗೆ..?

First Published Jan 30, 2021, 2:15 PM IST

ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಓಟ್ಸ್ ಹಿಟ್ಟಿನವರೆಗೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳು ಹಿಟ್ಟುಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಚಪಾತಿ ಊಟದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅಟಾ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಹಿಟ್ಟು. ಆದರೆ ಹಿಟ್ಟು ಸಹ ಅವಧಿ ಮೀರಬಹುದೇ?