Asianet Suvarna News Asianet Suvarna News

ಪ್ರೇತಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧ, ಪ್ರೇತಗಳ ರಾಜ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಗರುಡ ಪುರಾಣದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಸಾವಿನಾಚೆಗಿನ ಪ್ರಪಂಚ