ಸುಲಭದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಆದರೂ IAS ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಫೇಲ್!

First Published 10, Jun 2020, 7:26 PM

ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ UPSC ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸಂದರ್ಶನ ದೇಶದ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಬುದ್ದಿವಂತರೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲು ಒದ್ದಾಡುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದಿವೆ.ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ .. 

<p>ಉತ್ತರ : ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. </p>

ಉತ್ತರ : ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

<p>ಉತ್ತರ : ಕಾರಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯುತ್ತಾನೆ.</p>

ಉತ್ತರ : ಕಾರಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯುತ್ತಾನೆ.

<p>ಉತ್ತರ : ಯಾವಾಗ ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ 11 ಗಂಟೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ12 -1 ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತರ 1 ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಲು ಜನ ಗುಣಾಕಾರ, ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಗುವಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಾರೆ. </p>

ಉತ್ತರ : ಯಾವಾಗ ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ 11 ಗಂಟೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ12 -1 ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತರ 1 ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಲು ಜನ ಗುಣಾಕಾರ, ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಗುವಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಾರೆ. 

<p>ಉತ್ತರ : ತಿಮಿಂಗಲ </p>

ಉತ್ತರ : ತಿಮಿಂಗಲ 

<p>ಉತ್ತರ : ರಿಫ್ಲೆಸಿಯಾ ಹೂವು . ಮಲೇಷಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಣಸಿಗುವ ಈ ಹೂವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯವೆಂದೇ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. </p>

ಉತ್ತರ : ರಿಫ್ಲೆಸಿಯಾ ಹೂವು . ಮಲೇಷಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಣಸಿಗುವ ಈ ಹೂವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯವೆಂದೇ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. 

<p>ಉತ್ತರ: ಅನಾನಸ್ </p>

ಉತ್ತರ: ಅನಾನಸ್ 

<p>ಉತ್ತರ : ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಕ ಅಥವಾ ಪರಿಕಲಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. </p>

ಉತ್ತರ : ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಕ ಅಥವಾ ಪರಿಕಲಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 

<p>ಉತ್ತರ: ಬಿದಿರು</p>

ಉತ್ತರ: ಬಿದಿರು

loader