ಶೃಂಗಾರದ ಹೊಂಗೆ ಮರ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿದೆ..ಫೋಟೋಗಳು ಚಿತ್ರದ ಕತೆ ಹೇಳಿದೆ!

First Published 25, Dec 2018, 4:16 PM IST

‘ಶೃಂಗಾರದ ಹೊಂಗೆ ಮರ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿದೆ..!

‘ಶೃಂಗಾರದ ಹೊಂಗೆ ಮರ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿದೆ..!

ನಾಚಿಕೆ ನಮ್ಮ ಜತೆ ಟೂ ಬಿಟ್ಟಿದೆ

ನಾಚಿಕೆ ನಮ್ಮ ಜತೆ ಟೂ ಬಿಟ್ಟಿದೆ

ಕಳ್ಳಾಟಕೆ ಮಳ್ಳಾಮನ ಛೀ ಎಂದಿದೆ

ಕಳ್ಳಾಟಕೆ ಮಳ್ಳಾಮನ ಛೀ ಎಂದಿದೆ

ಚೆಲ್ಲಾಟಕೆ ಚೆಲುವು ಹೂಂ ಎಂದಿದೆ

ಚೆಲ್ಲಾಟಕೆ ಚೆಲುವು ಹೂಂ ಎಂದಿದೆ

ತುಟಿಯಾಟಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು?

ತುಟಿಯಾಟಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು?

ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರೋಮಾಂಚನ

ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರೋಮಾಂಚನ

ಇದು ತುಂಟ ಮೌನಾಚರಣೆಯು..!

ಇದು ತುಂಟ ಮೌನಾಚರಣೆಯು..!

ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಬೆಚ್ಚನೆ ಲಂಚ

ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಬೆಚ್ಚನೆ ಲಂಚ

ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಬೆವರಿನ ಹನಿಯು

ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಬೆವರಿನ ಹನಿಯು

ಇದು ಆವೇಗದ ಆಲಿಂಗನ

ಇದು ಆವೇಗದ ಆಲಿಂಗನ

loader