ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹವಾ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ ಈ ದೃಶ್ಯ

ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ಶಿವಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ ದಿ ವಿಲನ್ ಚಿತ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹುಚ್ಚು ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ   

Comments 0
Add Comment