ಯಾವಾಗ ರಾಹು ಕಾಲ..? ಯಾವಾಗ ಗುಳಿಗ ಕಾಲ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ

Yavaga Rahu Kaala Dina Panchanga
Highlights

ಯಾವಾಗ ರಾಹು ಕಾಲ..? ಯಾವಾಗ ಗುಳಿಗ ಕಾಲ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 
                                        
ದಿನಾಂಕ : 22/06/2018                                         
ವಾರ : ಶುಕ್ರ ವಾರ                                                                                                                                     
ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                                
ಉತ್ತರಾಯಣ : ಆಯನೇ
ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತೌ
ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ  ಮಾಸೇ                                                                         
ಶುಕ್ಲ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                       
ನವಮಿ:  ತಿಥೌ   (06-37 am ರವರೆಗೆ) ಉಪರಿ ದಶಮಿ (05-52 am ರವರೆಗೆ)                                                             
ಭಾರ್ಗವ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                    
ಚಿತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರೇ   (05-06 am ರವರೆಗೆ)                                                           
ಪರಿಘ ಯೋಗೇ  (01-05 am ರವರೆಗೆ)                                                       
ತೈತುಲ : ಕರಣೇ (03-15 pm ರವರೆಗೆ)                       
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಮಿಥುನ*‌                                                                   
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಕನ್ಯಾ-ತುಲಾ    
‌                         ‌                                                                    
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                              
ಸೂರ್ಯೋದಯ - 05-59 am   
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-45 pm
                         
ದಿನದ ವಿಶೇಷ - **
                                     
ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
ರಾಹುಕಾಲ ‌    ‌            ‌                       
10-45 am ಇಂದ 12-22 pm                                                                                   
ಗುಳಿಕಕಾಲ
07-32 am ಇಂದ 09-09 am
ಯಮಗಂಡಕಾಲ
03-34 pm ಇಂದ 05-11 pm
                                                                                                       
ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                           
07-35 pm  ರಿಂದ 09-13 pm  ರವರೆಗೆ

loader