ಜೀವಕ್ಕೆ ಕೊರಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ನೆರಳಂತಿರುವ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯರಿವರು!

ಅಣ್ಣ- ತಂಗಿಯರ ಈ ಬಂಧ.... ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾಗೆ ಸಹೋದರಿ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವುದು
ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಸಹೋದರಿಯ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡಗೆ ಸಹೋದರಿ ಆರತಿ ಎತ್ತಿ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಹೀಗೆ
ಹರಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸಹೋದರನಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ
ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಬಂಧ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ.... ಜೆನಿಲಿಯಾ ದೇಶ್‌ಮುಖ್ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ
ಯೇ ಬಂಧನ್ ತೋ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಹೇ..... ದಿವ್ಯಾಂಕ ತ್ರಿಪಾಟಿ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ
ಪ್ರೀತಿ ಝಿಂಟಾ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ
ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತ್ ಸಹೋದರನಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ
ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಚೋಪ್ರಾ ಸಹೋದರನಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಹೀಗೆ
By Web DeskFirst Published 26, Aug 2018, 4:11 PM IST